Jurgen de Rooij

Documenten

Hier vindt u onze documenten waaronder onze privacyverklaring.

Neem gerust contact op als u meer informatie wenst.

TERUG NAAR NIEUWS

Blijf up-to-date

Documenten

Lees hieronder onze privacyverklaring en disclaimer. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring

In de privacyverklaring hieronder, leggen wij uit hoe Jurgen de Rooij Montage & Afbouw omgaat met uw persoongegevens: welke gegevens worden verzameld en waarvoor wij ze gebruiken. Ook leggen wij uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of laten verwijderen.

Disclaimer

Onder de privacyverklaring vindt u ook onze disclaimer die van toepassing is op onze website.

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw behoudt zich het recht voor de privacyverklaring en disclaimer eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Deze verklaring is laatstelijk gewijzigd op 4 april 2021

Documenten

Vragen?

Neem contact op indien u vragen heeft.

Logo Jurgen de Rooij

Privacyverklaring

1. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw gevestigd aan Scheerwoldehof 11, 5035 JJ te Tilburg respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website en haar klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die zij mogelijk verwerkt, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

 • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

3. Waarom Jurgen de Rooij Montage & Afbouw uw gegevens nodig heeft

Jurgen de Rooij & Afbouw verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen.

 • uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;
 • wettelijke verplichting; zoals gegevens om aan de administratieverplichting te voldoen;
 • locatiegegevens;
 • informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen;
 • ten behoeve van de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een opdracht dient Jurgen de Rooij & Afbouw over uw gegevens te beschikken Jurgen de Rooij Montage & Afbouw gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor ze strikt noodzakelijk zijn.

4. Hoe lang Jurgen de Rooij Montage & Afbouw gegevens bewaard

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gehanteerde bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en persoonsgegevens voor onbepaalde tijd na beëindiging van de opdracht.

5. Delen met anderen

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Functionele en analytische cookies

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw maakt op de website slechts gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Jurgen de Rooij Montage & Afbouw. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Jurgen de Rooij Montage & Afbouw geen toestemming te vragen.

7. Google Analytics

Op de website van Jurgen de Rooij Montage & Afbouw wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Ánalytics'-dienst. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derde verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw heeft hierop geen invloed. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

8. Social media buttons

Op de website van Jurgen de Rooij Montage & Afbouw zijn mogelijk social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op het sociale netwerken van Facebook, Instagram en WhatsApp. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw heeft hierop geen invloed. Leest u daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij doet met uw (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerkt. De informatie die wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social Media- Accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en zijn aangesloten bij het privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

9. Beveiliging

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jurgenderooij.nl.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jurgenderooij.nl. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren.

11. Bewaar maken tegen verwerking

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jurgen de Rooij Montage & Afbouw. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Jurgen de Rooij Montage & Afbouw een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

12. Recht op indienen klacht

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat Jurgen de Rooij Montage & Afbouw niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing.

Deze verklaring is laatstelijk gewijzigd op 4 april 2021.

 • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

3. Waarom Jurgen de Rooij Montage & Afbouw uw gegevens nodig heeft

Jurgen de Rooij & Afbouw verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen.

 • uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;
 • wettelijke verplichting; zoals gegevens om aan de administratieverplichting te voldoen;
 • locatiegegevens;
 • informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen;
 • ten behoeve van de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een opdracht dient Jurgen de Rooij & Afbouw over uw gegevens te beschikken Jurgen de Rooij Montage & Afbouw gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor ze strikt noodzakelijk zijn.

4. Hoe lang Jurgen de Rooij Montage & Afbouw gegevens bewaard

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gehanteerde bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en persoonsgegevens voor onbepaalde tijd na beëindiging van de opdracht.

5. Delen met anderen

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Functionele en analytische cookies

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw maakt op de website slechts gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Jurgen de Rooij Montage & Afbouw. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Jurgen de Rooij Montage & Afbouw geen toestemming te vragen.

7. Google Analytics

Op de website van Jurgen de Rooij Montage & Afbouw wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Ánalytics'-dienst. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derde verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw heeft hierop geen invloed. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

8. Social media buttons

Op de website van Jurgen de Rooij Montage & Afbouw zijn mogelijk social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op het sociale netwerken van Facebook, Instagram en WhatsApp. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw heeft hierop geen invloed. Leest u daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij doet met uw (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerkt. De informatie die wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social Media- Accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en zijn aangesloten bij het privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

9. Beveiliging

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jurgenderooij.nl.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jurgenderooij.nl. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren.

11. Bewaar maken tegen verwerking

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jurgen de Rooij Montage & Afbouw. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Jurgen de Rooij Montage & Afbouw een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

12. Recht op indienen klacht

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat Jurgen de Rooij Montage & Afbouw niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Jurgen de Rooij Montage & Afbouw behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing.

Deze verklaring is laatstelijk gewijzigd op 4 april 2021.

Documenten

Vragen?

Neem contact op indien u vragen heeft.

Logo Jurgen de Rooij

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Jurgen de Rooij Montage & Afbouw. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.jurgenderooij.nl. Het is mogelijk dat via de website van Jurgen de Rooij Montage & Afbouw toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Jurgen de Rooij Montage & Afbouw kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites. De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedeeplinkt.

Copyright ©2023 • Web Partner Clarify Consult • alle rechten voorbehouden